Koren en koorzangers

Ieder koor kent de behoefte aan professionele ondersteuning door een zangpedagoog voor de zangers in haar groep. Op verschillende wijzen kan aan deze vraag worden voldaan.

Mijn ondersteuning kan bestaan uit vele vormen. Enkele voorbeelden zijn: groepslessen met een aantal van de koorleden, workshops , met regelmaat terugkerende coaching (bijvoorbeeld 1 x per maand, tijdens een repetitie), een vast af te spreken aantal lessen gedurende een jaar. En zo zijn er nog veel andere lesvormen te bedenken. In overleg kunnen we komen tot een goed lesaanbod voor de koorzangers.

Tijdens het werken met een koor ligt de focus natuurlijk op de punten die ook in de reguliere zanglessen aan de orde komen. Daarnaast wordt mij ook met regelmaat gevraagd om een specifiek werk onder de loep te nemen en, naast het technisch werken, te luisteren naar, en te werken aan de koorklank en aan de muzikale aanpak door het koor.

Ook de regelmatig terugkerende stemtest bij koren kan door mij worden bijgewoond.

Voor een gesprek over ondersteuning  en verdere informatie kan contact worden opgenomen.