Zang en Klank les voor Kinderen

EllenzangjufJonge kinderen staan over het algemeen heel erg open voor het spel met zang en klank. De speelse en creatieve wijze waarop de lessen plaatsvinden wordt door het kind met enthousiasme opgepakt en toegepast.

In de lessen wordt gewerkt met muziek die past bij de leeftijd en de belevingswereld van het kind. Er wordt hoofdzakelijk gewerkt aan het zingen, maar het kind wordt ook uitgedaagd om te luisteren en te gaan herkennen. Luisteren naar muziek, naar klank, naar stem, naar instrumenten. Ook wordt het kind uitgedaagd uit zichzelf muziek te maken, bijvoorbeeld het schrijven van een eigen liedje. Het samen zingen bevordert het luisteren naar elkaar, rekening houden met elkaar, adequaat reageren op elkaar en het gezamenlijk werken aan een muziekstuk.

Het is mogelijk vanaf de leeftijd van 6 jaar te beginnen met zang- en klanklessen.